0470-72 98 40 info@vulkproffsen.se

Arbets- och Miljöpolicy

Policy Arbetsmiljö

• De vanligaste olyckorna som sker i vår verksamhet är sådana som inte är specifika för ett Vulkföretag; någon som snubblar och vrickar foten, klämmer ett finger eller skär sig – i stort sett allt som kan hända på vilken industriarbetsplats som helst. Miljöer där transportband förekommer, såsom gruskrossar, sågverk, återvinningsstationer, pappersbruk samt övrig tillverkningsindustri är riskfyllda arbetsmiljöer, men inte farligare än någon annan industriarbetsplats om säkerhetsföreskrifterna följs.

• Vi jobbar ständigt med denna fråga, den senaste insatsen vi gjort är att skaffa RIMINI riskhantering.
Ett säkerhetsarbete som görs innan varje jobb får påbörjas:

Administratören måste via en APP godkänna Arbetsledaren eller arbetstagaren. Via det som fyllts i via Appen och fotografier, kan Administratören godkänna eller neka.

Neka: Jobbet får inte påbörjas innan Arbetsledaren eller Arbetstagaren gjort det som Administratören krävt.

• Annars följer vi de normala föreskrifterna, såsom att vi har varselklädsel, skyddshandskar, skyddsglasögon, Skyddsmask, hörselskydd samt varselljus på bilen.

• Rimini Riskhantering är ett modernt digitalt verktyg för bedömning och hantering av risker på arbetsplatsen.

• Appen har flera funktioner för identifiering och analys av risker, är utformad enligt välkända teorier som “The Accidens Triangel” och bygger på standard ISO 31000: 2009 för Risk Management. De funktioner som finns i Appen täcker hela arbetsmiljöområdet och är utvecklade med moderna tekniker och ett stort fokus på användarvänlighet och säkerhet.

Kontaktperson för detta är: Bengt Jönsson: 070-865 66 90

Miljöpolicy

• Förvaring av lim mm, sker i ett rum utan brunn, samt med luftrening

• Det vi kan göra i vår bransch är att se till att sortera allt vårt avfall

• Detta sker tillsammans med Suez. Vi har container för brännbart material samt ett skåp för farligt gods

• Farligt gods skåp: där separerar vi Limburkar, glas ”härdare”, kontaminerade trasor, använda penslar, lysrör, batterier, oljor mm.

• När vi byter Transportband, används ofta det gamla bandet igen som skydd för plåt mm.

• Vill kunden så tar vi hand om bandet, till en specifik miljöavgift